Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Studijní obory a plány

STUDIJNÍ OBOR

Grafický design 82-41-M/05

  • Branding floristiky - čtyřleté maturitní studium
  • Branding design - čtyřleté maturitní studium

Co znamená Branding?

Brand je vlastně značka a může se jednat o výrobek nebo firmu. Branding si můžeme představit jako obor, který pomáhá budovat vnímání značky v očích spotřebitele. Každá značka, ať se jedná o výrobek, firmu či službu si buduje svoji image a snaží se, aby ji spotřebitelé vnímali co nejlépe.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Ke studiu v příštím školní roce nabízíme dva školní vzdělávací programy.

Branding floristiky Náplní brandingu floristiky je umělecká návrhová a realizační tvorba v interiéru i exteriéru na základě estetických principů, sestavování uměleckých instalací a tvorba expozic. Jedná se o zaměření na branding a podporu značky s využitím přírodních i doplňkových materiálů prostřednictvím tvorby uměleckých instalací. Obsahuje také kreslení, písmo, počítačovou grafiku, reklamu, propagaci, obchod, psychologii prodeje a užití uměleckých florálních motivů v grafické práci při tvorbě vizitek, letáků, poutačů, plakátů, katalogů, brožur, bannerů a dalších grafických prací v oblasti floral brandingu.

Branding design Branding design se zaměřuje na využití estetické přípravy, umělecké tvorby, počítačové grafiky, fotografie, písma, kresby a psychologie v oblasti vizuální komunikace, moderních logotypů, značek, propagace, marketingu, public relations, reklamy a prodeje. Branding design prostřednictvím umělecké grafické tvorby rozšiřuje u zákazníků pochopení a porozumění pro značku - brand v celém spektru trhu.

Obor Grafický design je založen na znalostech estetických pravidel, tvorbě návrhů a vlastní realizaci expozic, dekorací a grafických prací. Důležitou součástí je počítačová grafika, zpracování a úprava fotografií, tvorba letáků, poutačů, loga a reklam.

Rozdíl mezi brandingem floristiky a floristikou

BRANDING FLORISTIKY je návrhová a realizační umělecká tvorba zkrášlující naše prostředí v interiérech i exteriérech. BRANDING FLORISTIKY je založen na znalostech estetických pravidel, tvorbě návrhů a vlastní realizaci expozic a dekorací. Materiálem, který se využívá pro tvorbu a aranžování jsou květiny a rostliny, dřevo, kov, plasty a další. Zásadní však je orientace na branding a užití florálních uměleckých instalací v oblasti propagace a marketingu a podpora prodeje prostřednictvím užitého umění. Důležitou součástí je počítačová grafika, zpracování a úprava fotografií, tvorba letáků, poutačů, loga a reklam. DESIGNÉR BRANDINGU FLORISTIKY má znalosti estetiky, materiálů, pracovních technik, počítačové grafiky, ekonomiky, managementu a psychologie prodeje. Dokáže jednat se zákazníkem, navrhnout a realizovat projekty na výzdoby interiérů i exteriérů.

Floristika a floristický design na zahradnických školách je zahradnictví a květinářství. Základem je výroba. Pěstování květin, zeleniny, ovoce a rostlin ve sklenících, zahradnictvích, sadech a na polích. Žáci se věnují pěstitelské práci, okopávání, pletí, zaštipování, očkování, roubování a podobně. Z tohoto základu vychází i floristický design na zahradnických školách.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Zřízení a vedení vlastní živnosti, firmy, agentury
Designér brandingu floristiky, interiérů a exteriérů pro firemní zákazníky i jednotlivce
Branding designér, designový a grafický pracovník v oblasti propagace a markentingu
Grafik, grafik reklamy, výtvarník, písmomalíř, ilustrátor
Webdesignér, webmaster, počítačový grafik
Projektant, realizátor výstavních expozic
Pracovník marketingu, propagačních oddělení, reklamních a uměleckých agentur
Manager prodeje
Umělecký aranžér, dekoratér
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých či vyšších školách humanitního, uměleckého, designového zaměření nebo architektury.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dva výkresy tužkou (talentová zkouška)
Pohovor s žákem a rodiči
Velice důležitý je zájem o zaměření studia - umění, design, květiny

OCENĚNÍ ŠKOLY

Zlatý certifikát kvality udělovaný SSŠČMS
Ocenění ministra školství zřizovateli Ing. Miroslavu Jindrovi za dlouholetou významnou pedagogickou činnost
Certifikát kvality CQS - EN ISO 9001 a Certificate IQNet
Škola vydala vlastní učebnice floristického designu, pořádá pravidelné výstavy studentských prací - Adventní a vánoční výstavu, Jarní velikonoční výstavu a Akademii floristického designu.

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

Vzdělávací semináře na zahraničních mistrovských školách
Soutěže - Holandsko, Německo, Polsko, Litva, Chorvatsko, Španělsko
Exkurze - Anglie, Francie, Německo, Rakousko, Holandsko
Výstavy - IPM, Creatif, BUGA, Floristmeisterausstellung - Strubing, Grünberg, Zürich, Hanover, Dresden, Freising, Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem a další.

STÁŽE STUDENTŮ V ZAHRANIČÍ

Francie - Fouville en Caux, Rouen
Německo - Dresden, Bremen
Holandsko - Goes, Aalsmmeer
Stáže jsou realizovány projekty programu Leonardo da Vinci - studenti mají hrazenou dopravu, stravu, ubytování i pojištění.

82-41-M/05 Grafický design (Školní vzdělávací program Branding floristiky)

V maturitním uměleckém oboru 82-41-M/05 Grafický design - Školní vzdělávací program Branding floristiky se profilujeme na využití estetiky, floristický design a vytváření uměleckých květinových dekorací. Studenti se naučí poskytovat profesionální floristické služby z oblasti projektování a realizace floristických expozic.

V praxi se dále naučí sestavovat floristické dekorace, prezentovat na veřejnosti, tvořit výstavy, používat výpočetní techniku, aplikovat poznatky z ekonomiky a managementu. Budou umět aranžovat florální i neflorální materiál pro různé příležitosti, mezi které počítáme svatby, křtiny, plesy, oficiální setkání na různých úrovních, výzdobu kostelů, divadel, výstavních expozic, firem atd.

Vedle všeobecných předmětů, jako je například český jazyk, anglický nebo německý jazyk, dějepis, matematika, chemie, občanská nauka atd., žáci studují odborné předměty, například dějiny výtvarné kultury, znalost materiálu - rostlin, kreslení, aranžování, ekonomika, marketing a management a podobně. Hlavními odbornými předměty jsou pracovní techniky floristického designu, estetická příprava a počítačová grafika.

Návrhovou a realizační tvorbu studenti vykonávají individuálně v květinových obchodech a ve škole při přípravě floristických výstav a prezentací.

Absolventi studují vyšší nebo vysoké školy, pracují v květinových obchodech, v reklamních agenturách, vlastní svoje živnosti a obchody nebo najdou uplatnění i mimo obor v bankách, na úřadech, v oblasti informatiky a podobně.

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Výuka podle vlastních učebnic

Výuka estetiky a floristiky je realizována podle vlastních učebnic.

Floristický design Floristický design - estetika Co je Branding? Principy Brandingu Principy Brandingu